ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS REGULIAVIMAS ES IR LR 5

ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS REGULIAVIMAS ES IR LR 5

Suprantama, kad lygiai taip pat, kaip Jūs į iš namų neinate be kelnių ar sijono, analogiškai nieko vertas darbas yra be išvadų ir literatūros šaltinių, kurių pagrindu ir buvo remtasi viso mokslinio darbo apie elektroninę komerciją ir jos reguliavimą mūsų šalyje ir ES. Taigi, jeigu tiksliai seksite nuorodas, arba pradėsite nuo pat pradžios, tai ne sudėtingai pavyks susipažinti su visu mokslinio darbo pristatymu, nuo pradžios iki pabaigos.

IŠVADOS

1) EK apibrėžiama taip – „[…] elektroninė komercija […] apima visas ir bet kokias verslo transakcijas, kurios vykdomos elektroniniu būdu, turint tikslą padidinti rinkos funkcionavimo efektyvumą“.
2) Elektroninė komercija padės Lietuvoje atrasti naujas rinkas, naujas galimybes mažoms ir didelėms įmonėms pasauliniu mastu. Elektroninės komercijos strategijos tikslai yra padėti Lietuvos kompanijoms sukurti stipresnius ryšius su vartotojais bei verslo partneriais, nes geri santykiai su vartotojais bei pardavimo partneriais yra verslo sėkmė. Elektroninės komercijos pranašumai yra mažesnės kainos, geriau pasiekiami vartotojai, spartesni atsakymai, didesnis pasirinkimas. Internetas yra geras susisiekimo kanalas – jis yra greitas, patikimas, nebrangus ir plačiai prieinamas, taip stiprinantis santykius su klientais bei partneriais.
3) Priėmusi Elektroninės prekybos įstatymą, Lietuva suvienodins savo teisinę bazę su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis elektroninės prekybos srityje, bus panaikintos teisinės kliūtys verslui elektroninėje erdvėje vystytis. Tai leis Lietuvai tapti lygiaverte Europos valstybe informacinių technologijų diegimo srityje, plėtojant elektroninę prekybą.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1) Civilka M. Elektroninės komercijos reguliavimas tarptautinėje ir ES teisėje. V., 2001.
2) www.infobalt.lt.
3) www.it-partner1.com/lt/elektronine-komercija.html.
4) www.lrs.lt.
5) www.minez.nl/bt it/fs techno.html.
6) www.teisininkas.lt.

4 dalis.

1 dalis (pradžia).

Darbo pristatymo išvados bei literatūros šaltiniai paskelbti: 2015-04-16 – Nemokamai