Temos Archyvai: Teisė

Fizinio asmens bankrotas ir mokumo planas

Fizinio asmens bankrotas ir mokumo planas. Fizinio bankroto procesas susideda iš keleto etapų. Visų pirma, iškeliama fizinio asmens bankroto byla, nagrinėjamos aplinkybės ir faktiniai duomenys, vertinamos skolos. Tuomet teismas kartu su bankroto administratoriumi patvirtina vadinamąjį mokumo atkūrimo planą, kurį galima laikyti svarbiausia proceso dalimi. Fizinio asmens bankrotas priklauso nuo to, kaip bus įgyvendinamas šis planas. Jei svarstote apie asmeninį bankrotą, verta žinoti, kas sudaro mokumo atkūrimo planą.

Fizinio asmens bankrotas ir mokumo planas

Fizinio asmens bankrotas ir mokumo planas

Kreditorių reikalavimų vykdymo aplinkybės

Kiekviename mokumo atkūrimo plane turi būti nurodytos tos aplinkybės, dėl kurių bankrutuoti siekiantis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Kitaip sakant, pagrindinės pastarųjų trejų metų skolų atsiradimo priežastys. Jos gali būti tiek asmeninės, tiek ir finansinio pobūdžio, pavyzdžiui, nesėkmingi bandymai kurti verslą. Svarbu yra tai, kad šios aplinkybės pagrindžia, kodėl reikalingas fizinio asmens bankrotas.

Naudinga pasidomėti:

Gautinos lėšos

Mokumo plane reikia nurodyti visas bankroto proceso metu gautinas pajamas. Tai gali būti bankrutuojančio asmens darbo užmokestis, dividendai, palikimas, vienkartinės išmokos ir kt. Svarbu nurodyti visas lėšas, nes jos bus panaudojamos padengti kreditorių reikalavimams. Žinoma, teismas numatys ir būtinąsias išlaidas, kurias asmuo galės panaudoti savo pragyvenimui ir asmeniniams poreikiams.

Pajamos už planuojamą parduoti turtą

Fizinio asmens bankrotas yra susijęs su kreditorių ir skolininko interesų derinimu, todėl mokumo atkūrimo plane reikia nurodyti ir pajamas už planuojamą parduoti turtą, ir patį turtą. Tai gali būti vertingas kilnojamasis turtas, pavyzdžiui, vertingi daiktai, ir nekilnojamasis turtas (tiek įkeistas, tiek neįkeistas), o taip pat ir kitas turtas, pavyzdžiui, vertybiniai popieriai ar juridinių asmenų akcijos.

Pajamos iš skolininkų

Bankrutuoti siekiantis asmuo turi padengti savo įsiskolinimus, tačiau tai nereiškia, kad jis pats tuo pačiu metu negali būti kreditorius. Jei jis yra suteikęs paskolas ir bankroto laikotarpiu sueina jų grąžinimo terminas, tokios sumos yra laikomos pajamomis ir gali būti panaudojamos bankrutuoti siekiančio asmens skoliniams įsipareigojimams padengti. Dėl to grąžinamos skolos ir jų palūkanos yra įtraukiamos į mokumo atkūrimo planą kaip iš skolininkų gautinos pajamos.

Fizinio asmens bankrotas ir mokumo planas – Mokumo atkūrimo priemonės

Šiai kategorijai priskiriamas persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kt. Mokumo atkūrimo plane vertinamos asmens pareigos darbovietėje, jo kvalifikacija. Kuo ji aukštesnė, tuo didesnes pajamas asmuo gali gauti. Fizinio asmens bankrotas yra paremtas pastangomis grąžinti skolas, tad jei persikvalifikavimas padės padidinti pajamas ir padengti daugiau skolinių įsipareigojimų, asmuo turėtų jį suplanuoti – taip bus atkuriamas jo mokumas.

Pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto – informacija

Pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto. Susidūrus su dideliais įsiskolinimais ir nemokumu, asmeninis bankrotas gali būti vienas geriausių problemos sprendimo būdų. Tai teisinis procesas, kurio tikslas atkurti asmens mokumą. Jei nusprendėte bankrutuoti, turėsite pateikti teismui numatytos formos pareiškimą – tai pirmasis žingsnis bankroto bylos iškėlimo link. Pateikti tokį prašymą nėra sudėtinga, tačiau naudinga žinoti, kokią informaciją privalu pateikti.

Pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto

Pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto

Nemokumo aplinkybės

Kreipiantis dėl asmens bankroto bylos iškėlimo, visų pirma, teismui būtina nurodyti susijusias aplinkybes. Fizinio asmens bankrotas nėra bausmė ir susidūrę su finansiniais sunkumais asmenys turėtų tai suprasti. Bankrotas labiau yra prilyginamas išsigelbėjimui iš susidariusios finansinės naštos. Šiuo atveju itin svarbu, kaip nutiko, kad asmuo tapo nemokus. Pareiškėjas turėtų tiksliai nurodyti, kada ir kodėl susidarė įsiskolinimai, kokių priemonių buvo imtasi jiems panaikinti. Taip pat būtina nurodyti kreditorius ir įsiskolinimų dydžius – jų suma nulems, ar bankroto byla gali būti iškelta.

Naudinga pasidmėti:

Fizinių asmenų bankroto įstatymas numato, kad bankrutuoti gali tik sąžiningi asmenys, tad teismas vertins nurodytas aplinkybes ir įsiskolinimus. Ne visi jie gali būti įskaityti – taip nutiks, pavyzdžiui, jei įsiskolinimas prieštarauja kreditorių interesams arba bankrutuoti siekiantis asmuo įsiskolinimus didino tyčia, siekdamas sukelti savo nemokumą.

Pajamos ir turtas

Asmeninis bankrotas apima visą fizinio asmens turtą, todėl jis turi nurodyti savo gaunamas pajamas, į kurias įskaičiuojamos ir įvairios išmokos, taip pat savo skolininkus ir valdomą turtą, sudarytų ilgalaikių sutarčių sąrašą. Bankroto proceso metu siekiama atstatyti fizinio asmens mokumą, tačiau kartu negalima nuskriausti ir kreditorių, todėl siekiama kiek įmanoma sumažinti įsiskolinimus.

Vis dėlto asmens bankroto byla teisme nereiškia, kad visas turimas turtas ir pajamos bus paimtos ir paskirtos įsipareigojimų kreditoriams padengimui. Teismas vertina visą pateiktą informaciją ir sudaro planą, atsižvelgdamas į abiejų šalių interesus. Dėl to bankrutuoti siekiantis asmuo taip pat turi nurodyti savo būtinuosius poreikius, pateikti išlaikomų asmenų duomenis.

Kreditorių interesai

Pareiškime būtina nurodyti informaciją, kuri atspindi, kaip ginami kreditorių interesai. Įstatymas numato, kad būtina ne mažiau kaip mėnesis prieš kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo informuoti kreditorius raštu. Informaciją apie tai, kaip ir kada kreditoriai buvo informuoti reikia pridėti prie pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

Taip pat reikia pateikti informaciją apie sandorius, kurie gali pažeisti kreditorių interesus, informaciją apie fizinio asmens priklausomybes, teistumą. Būtina nurodyti ir vykstančias bylas, kurių šalimi asmuo yra – šis reikalavimas turi dvejopą paskirtį, nes bylos baigtis gali lemtis ir turto sumažėjimą ar suvaržymus; ir, atvirkščiai, papildomas pajamas.

Be visos išvardintos informacijos, pareiškime taip pat turi būti nurodyti fizinio bankroto siekiančio asmens kontaktiniai duomenys ir pateikti nurodytą informaciją pagrindžiantys įrodymai.

Dar tik domintis fizinio bankroto galimybėmis yra svarbu susipažinti kas yra fizinio asmens bankrotas ir kokį tikslą turi bankroto įstatymas. Svarbios yra ir sąlygos leidžiančios bankrutuoti fiziniam asmeniui.

UAB “Centrinis bankroto biuras LT”

Įmonės kodas: 303017171

Adresas: A.Vivulskio g. 7-414, LT-03162 Vilnius

Atsiskaitomoji sąskaita: LT957300010141900325 (AB “Swedbank”).

Dirbame visoje LIETUVOJE

Bankroto administratoriaus konsultacijos tik su išankstine registracija

Tel. +37064511169 (taip pat galima pasiskambinti ir Viberunnamed programėle nr. +37060086100 )

El. paštascentrinisbankrotobiuras@gmail.com

SEO straipsniu talpinimas