ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS REGULIAVIMAS ES IR LR 4

ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS REGULIAVIMAS ES IR LR 4

Ketvirtoji dalis veda prie elektroninės prekybos įstatymo projekto, supažindinimo ir jo aptarimo.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINĖS PREKYBOS ĮSTATYMO PROJEKTAS

LR parengtas E-prekybos įstatymo projektas vartoja „e-prekybos“ sąvoką, o apie EK neužsimena. Projekte e-prekyba apibrėžiama kaip prekybinės veiklos būdas, kai sutartys sudaromos, o esant būtinybei – ir vykdomos, naudojant informacines technologijas bei priemones, kurios kompiuterių tinklais gali keistis elektroniniais duomenų pranešimais.
Elektroninės prekybos įstatymo rengėjai ženkliai rėmėsi UNCITRAL pavyzdiniu įstatymu ir Europos Sąjungos direktyvomis, pakeistomis ar papildytomis pagal atitinkamus Lietuvos teisės aktus, kurios pasitarnavo kaip gairės siekiant suderinimo tarp valstybių. Šiuo metu dar nėra jokių parengta nurodymų, kaip suvienodinti verslo praktiką kibernetinėje erdvėje. Vertinant Elektroninės prekybos įstatymo projektą, visų pirma reikėtų pažymėti, kad priėmusi šį įstatymą Lietuva žengs svarbų pozityvų žingsnį, reformuodama įstatymus dėl sandorių kibernetinėje erdvėje.
Priėmusi jį, Lietuva suvienodins savo teisinę bazę su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis elektroninės prekybos srityje, bus panaikintos teisinės kliūtys verslui elektroninėje erdvėje vystytis. Tai leis Lietuvai tapti lygiaverte Europos valstybe informacinių technologijų diegimo srityje, plėtojant elektroninę prekybą.
Lietuva jau priėmė Elektroninio parašo įstatymą, kuriame pripažįstamas elektroninio parašo teisinis galiojimas (Elektroninis parašas leidžia nustatyti informacijos kilmę ir atlikti pasirašytos informacijos patvirtinimą. Kartu elektroninis parašas pripažįstamas viena iš teisinio įrodinėjimo priemonių.), bei Asmeninių duomenų apsaugos įstatymą, kuris apsaugo piliečius nuo informacijos apie jų asmenį platinimo kibernetinėje erdvėje.
Tačiau Elektroninės prekybos įstatymo projektui vis dar pateikiama daug pastabų, pvz., trūksta aiškesnio elektronines prekybos dalyvių apibrėžimo, siūloma labai įdėmiai ir aiškiai peržiūrėti įstatymo atitikimą el. komercijos direktyvos normoms, kad šiam įstatymui tik įsigaliojus nereiktų vėl jo keisti, nes yra nemažai abejonių dėl sąvokų atitikimo ir pan.

3 dalis.

5 dalis.

Ketvirta dalis įkelta panašiu laiku, kaip ir kitos: 2015-04-16 – Nemokamai