ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS REGULIAVIMAS ES IR LR 2

ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS REGULIAVIMAS ES IR LR 2

Antroje darbo pristatymo dalyje užbaigsime supažindinti su įžanga ir pereisime prie elektroninės prekybos apibrėžimų, privalumų ir trūkumų dėstymo.

Įstatymo projektas atitinka Europos Komisijos direktyvų 1997/7/EC, 2000/31/EC nuostatas. Kadangi šios direktyvos nereglamentuoja mokestinių santykių, todėl Lietuvos elektroninės prekybos įstatymo projekte šie santykiai nereglamentuojami. Jie reglamentuojami kitais Lietuvos įstatymais.
Šiandieninėje visuomenėje internetas labai populiari informacijos perdavimo ir bendravimo priemonė, todėl kibererdvė tapo komercinės veiklos aplinka ir šaltiniu. Dabar daugybė įvairių kompanijų siūlo savo produktus ir paslaugas internetu. Ko gero nesuklysiu teigdamas, kad beveik visos komercinės veiklos rūšys gali būti sėkmingai plėtojamos naujoje erdvėje, pvz.: įvairių prekių pardavimas, aukcionai, paslaugų teikimas, žurnalų, laikraščių publikavimas ir t.t.
ELEKTRONINĖS KOMERCIJOS APIBRĖŽIMAS, PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI BEI DALYVIAI

Nėra unifikuoto ir visuotinai pripažinto elektroninės komercijos (EK) apibrėžimo. EK yra daug daugiau nei vien tik prekių ir paslaugų pirkimas ir pardavimas internetu. Ji apima bet kokią komercinę transakciją, atliktą elektroniniu būdu, t.y. elektroninėmis priemonėmis elektroniniu būdu.
Įvairių šaltinių EK pateikiami apibrėžimai labai skiriasi. Platusis EK apibrėžimas yra pateikiamas Olandijos vyriausybės EK veiksmų plane „Actieplan Elektronic Commerce“, March 1998 (…minez.nl/bt it/fs techno.htm): „[…] elektroninė komercija […] apima visas ir bet kokias verslo transakcijas, kurios vykdomos elektroniniu būdu, turint tikslą padidinti rinkos funkcionavimo efektyvumą“.
Vienas svarbiausių EK privalumų – globalumas, t.y. pardavėjas gali pasiekti vartotojus, esančius bet kurioje pasaulio vietoje. Elektroninė komercija labai tiksliai užfiksuoja, kas iš tiesų, kada ir kaip įvyko, t.y. pirkėjas ar pardavėjas bet kada gali pasižiūrėti, kas ir kada atsitiko.
Nepaisant privalumų EK turi ir trūkumų, pvz., informacija apie sandorį gali būti paskleista visam pasauliui per labai trumpą laiką, be to, sunku nustatyti šalių buvimo fizines vietas. Taip pat pardavėjas ar pirkėjas (ir net pats įstatymų leidėjas) susiduria su sunkumais identifikuojant asmenis, veiksmus, produktus, veiklą, fizinę vietą ar netgi pačias šalis.

1 dalis (pradžia).

3 dalis.

Antra darbo dalis įkelta: 2015-04-16 – Nemokamai